Raadsvergadering op dinsdag 7 maart

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 7 maart vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 7 maart a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Veenweideprogramma, funderingsproblematiek
 4. Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Drachten – De Drift Appartementen (locatie hoek De Oppers-De Drift)
 4. Bestemmingsplan Drachten – Ratelwacht
 5. Delegatiebesluit Wet open overheid
 6. Meerjarenbegroting 2023-2026 OPO Furore
 7. Addendum op de Woonvisie 2020-2025
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Drachten – De Drift Appartementen (locatie hoek De Oppers-De Drift)
 7. Bestemmingsplan Drachten - Ratelwacht
 8. Delegatiebesluit Wet open overheid
 9. Meerjarenbegroting 2023-2026 OPO Furore
 10. Addendum op de Woonvisie 2020-2025
 11. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.