Raadsvergadering op dinsdag 6 december

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 6 december vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 6 december a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Functieprofiel en prestatieovereenkomst Ombudsfunctionaris
 4. Financiële verordening
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Herziene beleidsnota 'Kamerverhuur en splitsen woningen'
 4. Grondexploitatie Vrijburgh fase 2
 5. Wijziging welstandseisen Titelroas Boornbergum (G25k geclusterd boswonen in groene kamer)
 6. Notitie reikwijdte en detailniveau meer bij Oudega
 7. Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Herziene beleidsnota 'Kamerverhuur en splitsen woningen'
 7. Grondexploitatie Vrijburgh fase 2
 8. Wijziging welstandseisen Titelroas Boornbergum (G25k geclusterd boswonen in groene kamer)
 9. Notitie reikwijdte en detailniveau meer bij Oudega
 10. Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen
 11. Sluiting

De vergadering is live te volgen via Notubiz of via Smelne FM.