Raadsvergadering op dinsdag 4 juli 19:00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 4 juli vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen. Zo kan de raad een goede afweging maken als er later een besluit wordt genomen,. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 4 juli vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Tweede begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Marrekrite t.b.v. zienswijze
 4. Actualisatie Mastergrondexploitatie
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Concept-begroting 2024 Carins
 4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4 Oudega
 5. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
 6. Uitgangspunten financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor legesverordening 2024
 7. Bestuursrapportage I 2023
 8. Benoeming fractievertegenwoordiger PvdA
 9. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Concept-begroting 2024 Carins
 7. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4 Oudega
 8. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
 9. Uitgangspunten financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor legesverordening 2024
 10. Bestuursrapportage I 2023
 11. Benoeming fractievertegenwoordiger PvdA
 12. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.