Raadsvergadering op dinsdag 21 februari

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 21 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 21 februari a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel I - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Drachten – De Drift Appartementen
 4. Bestemmingsplan Drachten - Ratelwacht
 5. Delegatiebesluit Wet open overheid
 6. Meerjarenbegroting 2023-2026 OPO Furore
 7. Addendum op de Woonvisie 2020-2025
 8. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Adenium
 4. Raadsvoorstel Burgemeester Wuiteweg 136, Drachten (met complete zienswijzenotitie)
 5. Bestemmingsplan Vrijstaande woning Duizendblad, Drachten
 6. Bestemmingsplan Drachten - De Drift
 7. Bestemmingsplan Nijewei 80, Boornbergum
 8. Bestemmingsplan De Sprank, Drachten
 9. Bestemmingsplan Kavel De Fintsjes, Rottevalle
 10. Nieuwbouw Speciaal (Basis) Onderwijs - wensen en bedenkingen krediet
 11. Lidmaatschap Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF)
 12. Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling en rol gemeenteraad
 13. Benoeming fractievertegenwoordiger SP
 14. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Toelating tijdelijke vervanger raadslid mevr. Klasema-Meister
 3. Vragenuur
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Vaststelling van de besluitenlijsten
 6. Ingekomen stukken
 7. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Adenium
 8. Raadsvoorstel Burgemeester Wuiteweg 136, Drachten (met complete zienswijzenotitie)
 9. Bestemmingsplan Vrijstaande woning Duizendblad, Drachten
 10. Bestemmingsplan Drachten - De Drift
 11. Bestemmingsplan Nijewei 80, Boornbergum
 12. Bestemmingsplan De Sprank, Drachten
 13. Bestemmingsplan Kavel De Fintsjes, Rottevalle
 14. Nieuwbouw Speciaal (Basis) Onderwijs - wensen en bedenkingen krediet
 15. Lidmaatschap Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF)
 16. Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling en rol gemeenteraad
 17. Benoeming fractievertegenwoordiger SP
 18. Sluiting

De vergadering is live te volgen via onze website of via Smelne FM.