Raadsvergadering op dinsdag 11 juli 2023

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 11 juli vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 11 juli a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 52
 4. Kadernota 2024
 5. Verlenging Preventie- en Handhavingsplan en Lokaal Gezondheidsbeleid tm 2023
 6. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Bestemmingsplan Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 52
 5. Tweede begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Marrekrite t.b.v. zienswijze
 6. Actualisatie Mastergrondexploitatie
 7. Jaarstukken 2022
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestemmingsplan Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 52
 5. Tweede begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Marrekrite t.b.v. zienswijze
 6. Actualisatie Mastergrondexploitatie
 7. Jaarstukken 2022
 8. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.