Raadsvergadering op 24 januari 2023

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 24 januari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 24 januari a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Haven 17 en 17a Rottevalle
 4. Zwemcentrum De Welle, realisatie en aanpassing projectkaders
 5. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
 4. Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
 5. Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023-2026
 6. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hotel Lavendelheide 4, Drachten
 4. Deelname in Vereniging van Eigenaren – nieuwbouw GBS De Parel
 5. Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 62a, 63 en 65-70
 6. Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 53
 7. Wijziging APV 2013
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hotel Lavendelheide 4, Drachten
 7. Deelname in Vereniging van Eigenaren – nieuwbouw GBS De Parel
 8. Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 62a, 63 en 65-70
 9. Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 53
 10. Wijziging APV 2013
 11. Sluiting

De vergadering is live te volgen via Notubiz of via Smelne FM.