Raadsvergadering 5 september 2023

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 5 september vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 5 september a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Extra verduurzaming zwemcentrum De Welle
 4. Uitvoeringsovereenkomst gemeente Smallingerland en Carins
 5. Beschikbaar stellen krediet voor beveiliging opvanglocaties
 6. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan naast Fallaetswei 12a, Drachtstercompagnie
 4. Bestemmingsplan en Milieueffectrapport (MER) Oudega – Nije Aldegeaster Sânning
 5. Bestemmingsplan en wijziging welstandskaders Drachten, De Wetterwille
 6. Herijkte missie en visie FUMO
 7. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meld u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Verlenging Preventie- en Handhavingsplan en Lokaal Gezondheidsbeleid tm 2023
 5. Benoeming fractievertegenwoordiger FNP
 6. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Verlenging Preventie- en Handhavingsplan en Lokaal Gezondheidsbeleid tm 2023
 6. Benoeming fractievertegenwoordiger FNP
 7. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.