Raadsvergadering 28 november 2023

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 28 november vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 28 november voor 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Op de agenda van de Ronde Tafel van 28 november staat het onderwerp actualisatie Horecabeleid. Door de wijziging van het horecabeleid wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd en wordt de Drank- en Horecaverordening ingetrokken. De wijziging van de APV heeft te maken met de maatregelen om woonoverlast aan te pakken en het wijzigen van sluitingstijden voor de horeca. Maar ook over schenktijden en aantallen bijeenkomsten in paracommerciële instellingen, dat zijn bijvoorbeeld dorps- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen. 

Agenda De Ronde Tafel I- locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Tussentijdse wijziging APV en intrekken Drank- en Horecaverordening Smallingerland
 4. Verordening Rekenkamer en benoeming leden en ambtelijk secretaris
 5. Datavisie Smallingerland
 6. Vaststellen verordeningen rechtmatigheid
 7. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II- locatie Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Wijziging Verordening Jeugdhulp 2024
 4. Voorbereidingsbesluit geitenstop buitengebied Smallingerland 2023
 5. Bestemmingsplan De Tike, Susterwei
 6. Bestemmingsplan Drachten, Eikesingel – Sportlaan
 7. Participatiebeleid Omgevingswet
 8. Lijst Adviesrecht Omgevingsvergunning
 9. Aanwijzing Wet Voorkeursrecht Gemeenten Oprijlaan 1-3 en 5 Drachten
 10. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Erfgoedverordening gemeente Smallingerland 2023
 5. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 6. Bestemmingsplan en MER Oudega – Nije Aldegeaster Sânning
 7. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Adenium
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Erfgoedverordening gemeente Smallingerland 2023
 6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 7. Bestemmingsplan en MER Oudega – Nije Aldegeaster Sânning
 8. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Adenium
 9. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.