Raadsvergadering 20 december

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 20 december vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 20 december a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Drachten, Morra
 4. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen
 4. Functieprofiel en prestatieovereenkomst Ombudsfunctionaris
 5. Benoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023
 6. Belastingverordeningen 2023
 7. Financiële verordening
 8. Benoeming fractievertegenwoordigers D66
 9. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen
 7. Functieprofiel en prestatieovereenkomst Ombudsfunctionaris
 8. Benoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023
 9. Belastingverordeningen 2023
 10. Financiële verordening
 11. Benoeming fractievertegenwoordigers D66
 12. Sluiting

De vergadering is live te volgen via Notubiz of via Smelne FM.