Raadsavond op 31 oktober vanaf 19.00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 31 oktober vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 31 oktober a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

Voor meer informatie over deze Ronde Tafel: zie de toevoeging onderaan dit nieuwsbericht.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Toekomst Vliegveld Drachten
 4. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Omgevingsvergunning realisatie woonvilla op het perceel De Werf 15 (Buitenstvallaat)
 4. Aanwijzing Wet Voorkeursrecht Gemeenten Oprijlaan 1-3 en 5 te Drachten
 5. Begroting 2024
 6. Sluiting

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Definitief ontwerp gewijzigde regeling Recreatieschap Marrekrite
 5. Afschaffen ouderbijdrage en wijziging verordening zwemvervoer
 6. Zwemcentrum De Welle, extra verduurzaming
 7. Bestuursrapportage 2 2023
 8. Sluiting 

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Definitief ontwerp gewijzigde regeling Recreatieschap Marrekrite
 6. Afschaffen ouderbijdrage en wijziging verordening zwemvervoer
 7. Zwemcentrum De Welle, extra verduurzaming
 8. Bestuursrapportage 2 2023
 9. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.  

Denkt u mee over de toekomst van Vliegveld Drachten en de Begroting 2024?

Tijdens de Ronde Tafel gaan inwoners of organisaties in gesprek met de gemeenteraad. De raad wil hierbij zoveel mogelijk informatie verzamelen over onderwerpen op de agenda, om dit mee te kunnen nemen in de besluitvorming. De raad nodigt inwoners en organisaties uit voor de Ronde Tafel, maar u kunt zich ook zelf aanmelden. Iedereen is van harte welkom om mee te praten.

Op 31 oktober zijn er twee Ronde Tafels, die op hetzelfde moment zullen plaatsvinden. De onderwerpen zijn onder andere de toekomst van Vliegveld Drachten en de Begroting voor het jaar 2024. In de begroting wordt vastgesteld hoeveel geld er wordt toegewezen aan verschillende doelen en welke inkomsten nodig zijn om deze doelen te bereiken. De raad wil graag horen hoe u over deze onderwerpen denkt en wat u de raad mee zou willen geven. U bent dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de Ronde Tafels.

De Ronde Tafels vinden plaats op dinsdag 31 oktober 2023, vanaf 19.00 uur. Wilt u deelnemen? Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@smallingerland.nl of via 0512-581234