Proef projecten Wet kwaliteitsborging bouwen, doet u mee?

De gemeente zoekt deelnemers, initiatiefnemers, aannemers en/of architecten die samen met de gemeente ervaring willen opdoen met het werken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe Wet (Wkb) komt naar verwachting in 2021. Doel: de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren. 

Start u binnenkort met een bouwproject of heeft u (ontwikkel)plannen? Dit is het moment om u samen met ons voor te bereiden op de nieuwe Wkb. Nog voordat de nieuwe wet in werking treedt, willen we graag met u ervaring opdoen bij gezamenlijke proefprojecten.

Rol gemeente

Door de wet verandert onder andere de rol van de gemeente en verschuiven er verantwoordelijkheden. De gemeente toetst bijvoorbeeld de 'bouw'vergunningaanvraag niet meer aan het bouwbesluit. En tijdens de bouw controleert de gemeente niet meer of een bouwwerk voldoet aan de bouwvoorschriften. Dat doet een kwaliteitsbroger die door de initiatiefnemer wordt ingeschakeld.

Proefprojecten

De proefprojecten hebben als doel om de deelnemende partijen te leren hoe het proces onder de nieuwe wet verloopt. De deelnemers doen samen met ons zoveel mogelijk ervaring op en komen niet voor verrassingen te staan als de wet daadwerkelijk van kracht is. De eerste vier deelnemers kunnen maximaal 30% van de verschuldigde bouwleges terugkrijgen door een subsidie. 

Wij maken samen met u afspraken over hoe het proefproject wordt aangepakt. U heeft alleen een vergunning nodig voor welstand en bestemmingsplan. De gemeente doet een stapje terug als het gaat om toezicht op de bouw. De kwaliteitsborger controleert namens de initiatiefnemer of het bouwplan voldoet aan de bouwregelgeving. Hij overlegt de informatie waaruit blijkt dat er is gebouwd volgens het bouwbesluit.

Deelnemen

Deelnemen aan een proefproject of meer informatie? Neem dan contact op met de heer W.J. Dijk van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Tel: 0512-581234 of e-mail: w.dijk@smallingerland.nl

Kijk op stichtingibk.nl voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten.

Bouwprojecten