Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2022 getekend

De gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben de prestatieafspraken over sociale huurwoningen 2022 ondertekend. De afspraken zijn belangrijk voor de sociale huurmarkt.

Nieuwe sociale huurwoningen

Naast de prestatieafspraken voor 2022 zijn er in 2019 ook afspraken voor de lange termijn gemaakt. De gemeente heeft in de Woonvisie 2020-2025 uitgesproken om de komende jaren ruim 1000 nieuwe koop- en huurwoningen te realiseren. De woningcorporaties en de gemeente willen tot 2030 in totaal 300 sociale huurwoningen toevoegen aan de woningmarkt in Drachten. Daaraan is grote behoefte.

Nieuwbouw op korte termijn

In 2022 bouwt Accolade 40 nieuwbouwwoningen aan de Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart. Die komen in de plaats van 34 woningen die daar vorig jaar zijn gesloopt. WoonFriesland bouwt 35 appartementen aan 't Suderhiem. Hier zijn eerder 18 appartementen gesloopt.

Investeringen

Woningcorporaties investeren in 2022 ongeveer 21 miljoen euro in sociale huurwoningen. Daarvan is 11 miljoen euro voor onderhoud en 10 miljoen euro voor verbetering van kwaliteit en energieprestaties van de woningen. De gemeente, corporaties en De Bewonersraad werken samen in de wijkuitvoeringsplannen aan de warmtetransitie.

Meer weten

Op de pagina Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2022 leest u alle afspraken.