Wij werken aan ons groen in winter 2022-2023

Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken en dorpen. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. Bij het snoeien richten we ons voornamelijk op bomen, bosplantsoen, heesters en struikrozen.

Ieder jaar andere snoeilocaties

In de gemeente Smallingerland is veel openbaar groen te vinden. Voor dit enorme oppervlak is een goede snoeiplanning van belang. De gemeente snoeit om bomen en struiken te laten groeien en te zorgen dat ze gezond blijven. Struiken moeten bijvoorbeeld ontdaan worden van zieke en afgestorven plantendelen. En er moet voldoende licht en lucht tussen de takken en twijgen komen. Dus snoeien betekent groeien! Eens in de drie a vijf jaar worden alle plantvakken nagelopen en gesnoeid. De gemeente snoeit daarom ieder jaar een ander deel.

Het hele jaar door

De gemeente snoeit het hele jaar door, maar het meeste snoeiwerk vindt plaats in de winterperiode van november tot half maart als al het blad van de bomen en struiken is. Dan kan er goed worden gekeken naar de structuur en de groeiwijze. Ook is er dan minder afval waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Nog een ander voordeel is dat er in de winter geen vogelnesten in de bomen en struiken voorkomen.

Locaties

Wil je weten of er in je omgeving het groen binnenkort wordt gesnoeid? Onderaan dit artikel vindt u de snoeilijst.

Vul het webformulier in

Vul het webformulier Melding openbare ruimte in als u vragen heeft over de snoeiwerkzaamheden. Wij nemen dan contact met u op.

Bekijk de lijst hier.