Overlast en bestrijding eikenprocessierupsen Smallingerland

Ze zijn er ook dit jaar weer: eikenprocessierupsen. Het harige ongedierte dat jeuk en ander ongemak bij mensen kan veroorzaken. 

Bestrijding

Daarom is de bestrijding van de rupsen momenteel in volle gang. We markeren bomen waar nesten van de eikenprocessierups in zitten met rode linten. Op die manier weet de aannemer waar de nesten geruimd moeten worden. 

Eikenprocessierups

Op de foto hierboven: eikenprocessierupsen met daarboven een rood lint. Dit rode lint waarschuwt voorbijgangers voor de rupsen en/of nesten in de boom.

Aanpak

De gemeente bestrijd de eikenprocessierupsen op plaatsen waar veel mensen komen. We streven ernaar om nesten die in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom zitten, ter verwijderen. Buiten de bebouwde kom richten we ons op nesten in bomen langs veelgebruikte fietsroutes en andere drukke plekken. 

We gaan als volgt te werk:

  1. De buitenmedewerkers van de gemeente sporen de nesten en rupsen op
  2. Bomen met nesten krijgen een roodwit lint
  3. Gespecialiseerde bedrijven gaan langs de gemarkeerde locaties om de rupsen en nesten weg te zuigen met een speciale stofzuiger. Deze werkzaameden beginnen eind mei en duren tot september.

Bekijk de video die we in 2022 maakten over hoe de bestrijding in zijn werk gaat:

Wat te doen als u een nest vindt

Dit kunt u het beste doen als u een nest van de eikenprocessierups tegenkomt:

  • Kom niet in de buurt van de boom. Blijf op ruime afstand, zeker bij wind
  • Is het een gemeentelijke boom met de rupsen of het nest? Geef het dan door aan de gemeente via telefoonnummer 0512 581 234
  • Na melding gaat iemand van onze buitendienst langs bij de gemelde locatie(s)
  • Is het toch een andere rups, dan krijgt de melder daar bericht van

Rupsen in particuliere bomen

Mochten er rupsen in bomen in privé-eigendom zitten, dan is de eigenaar verantwoordleijk voor de maatregelen tegen eventuele overlast. We raden in dat geval aan om niet zelf te gaan bestrijden maar een gespecialiseerd bedrijf in te huren. Onjuiste bestrijding kan leiden tot gezondheidsklachten en de overlast kan erger worden wanneer de nesten worden weggebrand.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bestrijding van eikenprocessierupsen kijkt u op deze pagina.