Overlast bij verwijderen slib Juffersgat Drachten treft trailerhellinggebruikers

Bij een storing in het zuiveringsproces bij de rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân aan De Lier in Drachten is afgelopen september rioolzuiveringsslib in het Juffersgat terechtgekomen. Uit onderzoek van de waterbodem blijkt dat het slib is verontreinigd en moet worden weggehaald. Het waterschap verwijdert vanaf maandag 12 juni 2023 in totaal ongeveer 1.700 kubieke meter slib over een traject van ongeveer 200 meter vanaf de rioolwaterzuivering.

Drie weken 

Dit levert overlast op voor gebruikers van de trailerhelling aan het Juffersgat. De verwachting is dat de werkzaamheden drie weken duren. Booteigenaren kunnen zolang gebruik te maken van een particuliere trailerhelling elders in Drachten. 

Verontreinigd slib in het Juffersgat

Het verontreinigde slib is via de leiding, waar normaal het gezuiverde afvalwater doorheen stroomt, in het Juffersgat terechtgekomen. Het verontreinigde slib wordt met een kraanschip van de bodem weggegraven en vervolgens naar de overslaglocatie gevaren. De overslaglocatie ligt op de groenstrook direct naast de trailerhelling. Daar laadt een kraan het slib in vloeistofdichte vrachtwagens. Deze vrachtwagens vervoeren het vervolgens naar de erkende afvalverwerker Stainkoeln in Groningen.

Hinder voor booteigenaren

Tijdens het lossen van het kraanschip kunnen booteigenaren de trailerhelling tijdelijk niet gebruiken. Het waterschap verwacht dat deze activiteit telkens maximaal een uur duurt. Tijdens het baggeren mag de trailerhelling wel worden gebruikt, maar er is veel hinder. Door de ruimte die de overslaglocatie in beslag neemt, is er veel minder parkeerruimte beschikbaar voor boten met trailer. Overdag is een veiligheidsmedewerker aanwezig die de booteigenaren opvangt en contact heeft met de schipper op het kraanschip. Bij de ingang en bij de helling zelf plaatst het waterschap informatieborden.

Booteigenaren

Booteigenaren kunnen hun boot te water te laten bij een particuliere trailerhelling elders in Drachten. Houd er wel rekening mee dat je voor het gebruik van een particuliere helling (bijvoorbeeld jachthaven De Drait) moet betalen.

Locatie sliblozing

Hieronder vindt u de locatie van de sliblozing.
 

Locatie Sliblozing

Bron: Wetterskip Fryslân