Oudega aan het water kan van start

Afgelopen maandag werd de realisatieovereenkomst Oudega aan het Water ondertekend. Dit is het startschot voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Oudega aan het Water. De gemeente, de provincie en het Wetterskip voeren dit project samen uit. 

Aanleg van het Meer en opknappen havengebied

Het project is opgedeeld in twee deelprojecten: Waterfront Oudega en het Meer. Onderdelen uit deze projecten zijn onder andere de uitbreiding en het opknappen van het havengebied, de aanleg van een meer ten zuiden van Oudega en het plaatsen van een gemaal. 

Beleefroute geeft inzicht in schaal van het project

De Beleefroute werd ook maandag geopend. De route, die door het ontwikkelgebied loopt, laat de ontwikkelingen en effecten op het gebied zien. Zo wordt er voor de uitbreiding van het meer zo'n 680.000 kuub grond verzet, krijgen weidevogels alle ruimte, is het meer straks uitermate geschikt voor de zeilsport en helpt het gemaal om droge voeten te houden waar dat hoort.