Opening nieuw zebrapad op Burgemeester Wuiteweg

Op woensdag 13 april nam een bewoner van de Serviceflat samen met wethouder Maria Le Roy het nieuwe zebrapad op de Burgemeester Wuiteweg officieel in gebruik. Het zebrapad zorgt voor een veilige oversteekplaats voor de bewoners van de Serviceflat naar Sûnenz bij zorglocatie Neibertilla.

Petitie bewoners voor veilige oversteek

Bewoners van de Serviceflat gaven via een petitie aan graag een voetgangers-oversteekplaats te willen over de Burgemeester Wuiteweg. De oversteek vanaf de Serviceflat naar Sûnenz voelde voor de bewoners niet veilig. "In gemeente Smallingerland streven we naar een zo veilig mogelijke verkeersomgeving voor iedereen. Ondanks dat op deze locatie geen ongevallen met voetgangers in de statistieken zijn te vinden, is een veilige oversteekplaat op deze locatie wenselijk. Bewoners maken vaak gebruik van deze oversteek en dat moet veilig gebeuren", aldus wethouder Le Roy.

Middengeleider als rustpunt

De Burgemeester Wuiteweg is een drukke doorgangsroute. Het zebrapad moet daarom midden op het wegvak goed vormgegeven worden. Rekening houdend met de oudere gebruikers van deze oversteek is gekozen voor een middengeleider op het zebrapad. Voetgangers kunnen dan, via het zebrapad, in twee keer oversteken. De middengeleider werkt als rustpunt ondanks dat voetgangers voorrang hebben op een zebrapad.

Aannemer Jansma B.V. uit Drachten heeft het zebrapad aangelegd.

Wethouder Maria Le Roy opent samen met een bewoner van de Serviceflat en raadsleden van de ELP het nieuwe zebrapad op de Burgemeester Wuiteweg

Wethouder Maria Le Roy opent samen met een bewoner van de Serviceflat en raadsleden van de ELP het nieuwe zebrapad op de Burgemeester Wuiteweg.
Foto: Harry Blokzijl