Openbare zitting Centraal stembureau 4 februari 10.00 uur

Op vrijdag 4 februari vond om 10.00 uur de openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens deze zitting zijn de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Procesverbaal

Het procesverbaal kunt u online inzien. Het ligt ook ter inzage op het gemeentehuis.

Geen bezwaren

Tijdens de zitting was de mogelijkheid er om bezwaar in te dienen. Er zijn geen bezwaren ingediend.