Ontwerp Omgevingsvisie ligt ter inzage

Het ontwerp Omgevingsvisie Smallingerland 2040 ligt ter inzage. Samen met inwoners en tal van ondernemers werkte de gemeente de afgelopen tijd aan een toekomstvisie voor Smallingerland. Met elkaar bepaalden we wat we belangrijk vinden en waar we ons voor in willen zetten. Van 23 september tot 4 november kunt u een reactie geven op deze visie. Alle reacties verzamelen en bundelen we, voorzien we van een antwoord en verwerken we waar mogelijk. Dan leggen we een definitieve visie voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de Omgevingsvisie 2040. Dit zal begin 2022 zijn.

Het ontwerp Omgevingsvisie kunt u vinden op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl Zoek bij plannaam of -nummer op NL.IMRO.0090.SV2021GSL001-0301.
  • het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2, Drachten. Maak een afspraak om het ontwerp te bekijken. Daarvoor kunt u bellen naar 0512-581234.

Reageren

Een zienswijze kan schriftelijk worden ingediend ter attentie van de gemeenteraad van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Voor meer informatie over het ontwerp Omgevingsvisie neemt u contact op via 0512-581234.

Bijlageboek Co-creactie

Het bijlageboek Co-creatie ligt niet ter inzage.  Maar geeft een goed beeld van hoe het ontwerp van de Omgevingsvisie samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen.