Onderzoek naar animo voor deelmobiliteit in gemeente

De gemeente stimuleert het verduurzamen van verkeer- en vervoerstromen. Een onderdeel hiervan is het gebruik van deelmobiliteit. Bij deelmobiliteit kunnen meerdere mensen gebruik maken van vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld een elektrische auto, scooter of fiets. Wij doen onderzoek om te kijken hoeveel interesse hiervoor is binnen de gemeente. U kunt daaraan meedoen. Vul de enquête uiterlijk 30 juni 2022 in.

Enquête invullen

Duurzaam alternatief

We zien steeds vaker dat op verschillende plekken in Nederland er meer gebruik wordt gemaakt van diverse vormen van deelmobiliteit. Het is een duurzaam alternatief ten opzichte van het bezit van een eigen vervoersmiddel. Als blijkt dat er binnen de gemeente behoefte is aan deelmobiliteit, kijken we naar de mogelijkheden en interessante locaties.