Ondertekening intentieovereenkomst (woning)bouwontwikkeling Eikesingel

De gemeente Smallingerland en BIRE Development B.V. hebben op donderdag 2 december een intentieovereenkomst ondertekend voor (woning)bouw aan de Eikesingel. Onderzocht wordt of de realisatie van zorgwoningen en woningen voor o.a. ouderen en starters (financieel) haalbaar is.

De locaties die de gemeente Smallingerland aan de Eikesingel in gedachten heeft zijn het voormalig Marathonhotel, het Ichteshûs en het voormalig Gomaruscollege.

Impuls voor Drachten|Smallingerland

Het plangebied, gelegen nabij de rotonde Eikesingel/Zuiderhogeweg, is onderdeel van een belangrijke entree van Drachten. Samen met de vestiging van het nieuwe zwembad aan de Sportlaan en de reconstructie van de Eikesingel kan dit initiatief een belangrijke impuls bieden aan de verdere ontwikkeling van Drachten| Smallingerland. Omwonenden worden via een participatieproces betrokken bij de planontwikkeling. Verwacht wordt dat medio 2022 bekend is of planontwikkeling haalbaar is.

Ambities woningbouw

Gemeente Smallingerland heeft in de Woonvisie 2020-2025 uitgesproken om via aantrekkelijk en gevarieerde nieuwbouw in de periode 2020 tot en met 2025 ongeveer 1.100 woningen te bouwen. Om die ambitie te kunnen realiseren worden braakliggende gronden en gebouwen, die hun huidige functie verliezen, herontwikkeld.