Onderhoud Watergangen 2019

In deze tijd van het jaar is er onderhoud nodig aan de watergangen. Dit houdt in dat we uit gemeentelijke sloten en vijverpartijen en van de taluds de begroeiing verwijderen. Soms is de gemeente voor de helft eigenaar van een sloot. In dat geval betaalt de gemeente de helft van de schoonmaakkosten. De andere helft is dan voor rekening van de aangrenzende landeigenaar. 

Onderhoudsplichtig of niet?

Dit jaar voert de Firma Jelle Bijlsma B.V uit Gytsjerk het onderhoud aan de gemeentelijke watergangen uit. Het initiatief voor het onderhoud van de watergangen waarvan de landeigenaar voor de helft eigenaar is, ligt in principe bij de landeigenaar. Mogelijk neemt de aannemer van de gemeente contact op over de uitvoering van de werkzaamheden.
Bent u landeigenaar tegen een watergang aan en weet u niet zeker of u onderhoudsplichtig bent? Hier vindt u een overzichtstekening ( pdf 8 MB ) van de te onderhouden watergangen. U kunt ook op de website van Wetterskip Fryslân kijken. Hier staat ook veel informatie over het onderhoud van watergangen.

Wanneer onderhouden?

Watergangen zijn in verschillende categorieën te verdelen. De belangrijkste zijn: schouwsloten (Wetterskip Fryslân) en sloten voor een goede afwatering. De schouwsloten moeten voor 1 november 2019 opgeschoond zijn. Watergangen die deel uitmaken van een goede afwatering moeten voor 1 december 2019 opgeschoond zijn.
Vragen? Neem contact op met de gemeente Smallingerland via 0512 581234 of gemeente@smallingerland.nl.