Omgevingsvisie: praat mee over de toekomst van Smallingerland

Weet u het nog? Op 26 november gingen we met elkaar in gesprek over de toekomst van Smallingerland. Ruim honderd aanwezigen dachten in de schouwburg De Lawei met ons mee. Het resultaat was een lijst met maar liefst 400 aandachtspunten! Doet u (weer) mee?

We organiseren in mei en juni 6 bijeenkomsten in de wijken en dorpen. Dit keer praten we graag met u door over de onderwerpen: welke onderwerpen ziet u graag hoog op de agenda en waarom? Welke dilemma's komen we dan tegen? We horen graag uw mening en gaan graag samen met u aan de slag met de toekomst van Smallingerland!

Daarom hopen we u op een van de volgende bijeenkomsten te ontmoeten:

  • 20 mei Dorpshuis Opeinde: Middelbuorren 1, 9218 PP Opeinde
  • 21 mei  MFC Rottevalle: Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle
  • 23 mei Dorpshuis Boornbergum: Westerbuorren 1, 9212 PK Boornbergum
  • 27 mei  Brede school De Drait: Flevo 190, 9204 JT Drachten
  • 29 mei  Brede school De Wiken: Middelwyk 2, 9202 GV Drachten
  • 4 juni  Wijkcentrum Noord Oost: De Vogelweide 5, 9201 TE Drachten

De inloop is vanaf 18.45 uur. De bijeenkomsten starten om 19.15 uur tot ongeveer 21.30 uur. Meld u aan via omgevingsvisie@smallingerland.nl. Geef in de aanmelding aan naar welke bijeenkomst u gaat. Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie en de opbrengsten van de Laweibijeenkomst? Kijk op www.dwjm.nl/#ditissmallingerland.