Omgekeerde vlaggen verwijderen

Iedereen heeft het recht om op te komen voor zijn of haar belangen, zo ook onze boeren. Gemeente Smallingerland begrijpt de zorgen van de boeren. De burgemeester is inmiddels ook met verschillende boeren in gesprek geweest.

Gemeentelijke eigendommen

Maar we hebben ook rekening te houden met andere groepen die zich door deze acties gekwetst voelen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat voor een protest gemeentelijke eigendommen worden gebruikt. Dit is niet toegestaan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Verwijderen

Degenen die de vlaggen hebben opgehangen, kunnen deze tot vrijdag 22 juli verwijderen. Daarna zullen we de vlaggen van gemeentelijke eigendommen verwijderen. Inwoners zijn natuurlijk wel vrij om de vlag aan hun eigen gevel of eigen erf te plaatsen.