Noodverordening vanwege coronavirus

Handhaving tijdens coronacrisis

Gepubliceerd op 3 april 2020

De Noodverordening COVID-19 is ingesteld door de Veiligheidsregio Fryslân om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeentelijke handhavers leveren samen met de politie een belangrijke bijdrage om deze noodverordening te handhaven.

Zij spreken iemand die in overtreding is eerst aan op zijn verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de overtreding niet stopt, dan volgt een boete, een dwangsom of sluiting van bijvoorbeeld de locatie.

Als u een overtreding ziet, probeer elkaar dan op een respectvolle manier aan te spreken. Komt u er niet uit, dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844. Bel alleen 112 in spoedsituaties. 

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19

Gepubliceerd op 27 maart 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020”. 

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân (pdf)  van 26 maart 2020 treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. 
Het aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening COVID-19 (pdf) is ook gepubliceerd. 

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.vrfryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Heerenveen, 27 maart 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma

Gemeente handhaaft ook bij sportvelden

Gepubliceerd op 19 maart 2020

Met de nieuwe maatregelen van het RIVM zijn sinds deze week ook alle scholen en sportverenigingen gesloten. Dat betekent dat jongeren elkaar minder zien en alternatieven zoeken om elkaar te ontmoeten om te spelen of te sporten.

Voetbal-, korfbal- en hockeyvelden zijn in Smallingerland nu erg populair bij jongeren. Normaal gesproken juichen we buiten sporten ook toe, maar voorlopig mogen de gesloten sportvelden niet meer gebruikt worden. Laten we er ook samen voor zorgen dat we zoveel mogelijk afstand houden.

Sinds deze week is er in Nederland een noodverordening ingegaan. Dat betekent dat de gemeente en de politie kunnen optreden wanneer de maatregelen niet worden nageleefd. Het is een vervelende situatie, maar wij vragen iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Alleen zo kunnen we de crisis weer te boven komen.

Smallingerland kondigt noodverordening af vanwege corona

Gepubliceerd op 18 maart 2020

Gemeente Smallingerland kondigt een Noodverordening (pdf) af vanwege het coronavirus. Met een Noodverordening kunnen politie en gemeente makkelijker handhaven als de maatregelen tegen het virus worden overtreden. Lees ook het aanwijzingsbesluit (pdf)

Het gaat om de maatregelen waarbij scholen en kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, seksclubs en coffeeshops dicht blijven tot en met 6 april. Evenementen, bijeenkomsten of samenscholing met meer dan 100 mensen zijn verboden. Meer informatie over de Noodverordening staat op overheid.nl