Nieuwe raadsvergadering op 11 oktober

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 11 oktober vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 11 oktober a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal 19.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Vrijburgh 2
 4. Koersplan Sociaal Domein
 5. Notitie Beheer Kapitaalgoederen 2023-2026
 6. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Sportnota 2023+ "Rekken en Strekken"
 4. Voorbereidingsbesluit geitenstop buitengebied Smallingerland
 5. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Sportnota 2023+ "Rekken en Strekken"
 7. Voorbereidingsbesluit geitenstop buitengebied Smallingerland
 8. Sluiting

De vergadering is live te volgen via notubiz of via Smelne FM.