Nieuwe woningen in het 'Eikekwartier' in Drachten

Het bestuur van Smallingerland heeft groen licht gegeven voor een nieuw plan aan de Eikesingel in Drachten. Het plan, het 'Eikekwartier', zal bestaan uit verschillende soorten woningen voor diverse groepen, waaronder starters, mensen die zorg nodig hebben en ouderen.

Gevarieerde woonwijk

BIRE Development B.V., een bedrijf gevestigd in Leiden, zal het terrein waar het Marathonhotel, Gomarus College en Ichtus Hûs staan, omvormen tot een gevarieerde woonwijk. Het plan omvat de bouw van 48 zorgappartementen, dertig appartementen voor ouderen, veertien studio's of appartementen met een split-level ontwerp, en 21 appartementen voor starters. 

Richtlijnen

In nauwe samenwerking met de buurtbewoners zijn richtlijnen opgesteld die zijn vastgelegd in een speciaal ontwikkelingsdocument. Dit document dient als leidraad voor verdere planning, inclusief het bestemmingsplan en het definitieve ontwerp van de woningen. Het voorlopige bestemmingsplan voor het Eikekwartier is binnenkort ter inzage beschikbaar voor inspraak.

Woonvisie

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier: "Vanuit onze Woonvisie streven we naar comfortabele huisvesting voor zoveel mogelijk huishoudens, met een gevarieerd aanbod aan woningen. Het Eikekwartier is hiervan een prachtig voorbeeld, waarbij we verschillende doelgroepen bedienen, zowel jong als oud. Drie participatiebijeenkomsten met buurtbewoners hebben geleid tot dit plan, dat in de toekomst zal resulteren in een aantrekkelijke toegang tot Drachten."

Voorwaarden

De gemeente Smallingerland zal een zogenaamde 'anterieure overeenkomst' aangaan met BIRE Development B.V. om de voorwaarden voor de uitvoering van het Eikekwartier-project vast te stellen.

Meer informatie over het project is te vinden op deze website

Huisvesting

De gemeente heeft ook plannen om nieuwe gebieden te ontwikkelen voor huisvesting. Het doel is om ongeveer zevenhonderd woningen te bouwen, variërend van sociale huurwoningen tot woningen in de vrije sector. Dit wordt gedaan in samenwerking met woningcorporaties en ontwikkelaars. Buurtbewoners en belanghebbenden worden actief betrokken bij het planproces.

Marathonhotel

Als gevolg van dit plan zal het voormalige Marathonhotel niet gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor huisvesting op andere plekken binnen de gemeente. De gemeente Smallingerland heeft hiervoor een intentieovereenkomst gesloten met WeLiving B.V. en Besdam B.V.