Nieuwe wethouders voorgedragen voor zakencollege

Gisteravond zijn door de selectiecommissie vier nieuwe wethouders voorgedragen voor het zakencollege in Smallingerland. De selectiecommissie bestaat uit Marian Jager-Wöltgens (voorzitter), Paul van Erkelens, Binne Visser en Ton Baas. Na een breuk in de coalitie adviseerde verkenner, Ton Baas, om te komen tot een zakencollege. De gemeenteraad nam deze aanbeveling over en inmiddels zijn er vier kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad.

De voorgedragen kandidaat-wethouders zijn Maria le Roy, Felix van Beek, Bert Westerink en Robin Hartogh Heys van de Lier. In totaal hebben 81 personen hun belangstelling getoond voor de functie van wethouder in Smallingerland. Met de voordracht van vier nieuwe wethouders is ook duidelijk geworden dat de nu nog zittende wethouders niet terugkeren in het zakencollege. 

De commissie geeft aan dat de kandidaten ervaren en deskundig zijn en dat zij goed als team kunnen functioneren. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd en voldoen aan de eisen van het profiel, ervaring, kennis en competenties.

In de raadsvergadering van 2 juli besluit de gemeenteraad of de kandidaten worden benoemd tot wethouder.