Nieuwe sociale ombudsvrouw van start in Smallingerland

Sinds maart 2023 is Irma van Beek de sociaal ombudsvrouw bij gemeente Smallingerland. De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk en onpartijdig en komt op voor de belangen van inwoners als het gaat over zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken.

Steun van merendeel gemeenteraad

De nieuwe sociaal ombudsvrouw in Smallingerland krijgt de steun van de meeste gemeenteraadsleden. De gemeenteraad en het college vinden het belangrijk dat er een onafhankelijk iemand is die inwoners helpt met het oplossen van problemen in het sociaal domein en alles wat daarmee samenhangt.

Signalerende rol

Naast het verlenen van individuele ondersteuning heeft de ombudsvrouw ook een signalerende rol bij mogelijke structurele problemen, knelpunten en misstanden binnen de gemeente. Ze rapporteert hierover twee keer per jaar aan de gemeenteraad. Op basis van haar adviezen kan de gemeente vervolgens acties ondernemen om de inwoners nog beter van dienst te zijn.

Ervaring

Irma van Beek heeft al een aantal jaren ervaring als sociaal ombudsvrouw in andere gemeenten. Inwoners kunnen vertrouwelijk en kosteloos contact met haar opnemen voor een luisterend oor en bemiddeling op het gebied van bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet. Zij probeert mee te denken, daar waar nodig de relatie met de gemeente te herstellen, te verwijzen en ondersteuning te bieden bij het oplossen van het vraagstuk. Maar inwoners kunnen ook bij haar terecht met ervaringen of situaties die juist goed gaan en waar zij erg tevreden over zijn. 

Contact

Op werkdagen is de sociaal ombudsvrouw telefonisch bereikbaar op 06-53800811 en via sociaalombudsvrouw@smallingerland.nl. Als het nodig is komt ze bij mensen thuis langs om hun verhaal te horen. De sociaal ombudsvrouw kan ook een lezing of presentatie over het werk als sociaal ombudsvrouw verzorgen, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van een ouderenorganisatie, dorpsbelangen en dergelijke. 

Podcast

Wilt u meer weten over Irma van Beek? Luister dan naar de podcast van Politiek Aan Tafel waarin onze ombudsvrouw aan het woord komt.