Nieuwe sociale huurwoningen in Smallingerland

Op donderdag 19 mei ondertekenden de gemeente Smallingerland, Accolade en WoonFriesland het convenant voor de realisatie van zo'n driehonderd sociale huurwoningen in de gemeente Smallingerland voor 2030.

Convenant

In het convenant staan afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente en de woningcorporaties. Ook de toewijzing van locaties aan de woningcorporaties en condities waaronder die locaties beschikbaar worden gesteld, vallen eronder. Beoogde locaties zijn o.a. de Drift, Vrijburgh fase 2, de Zanding, de Hunze en Sylhus.

Ontwikkelstrategie

De gemeente Smallingerland heeft in de Woonvisie 2020-2025 uitgesproken om via aantrekkelijk en gevarieerde nieuwbouw in de periode 2020 tot en met 2025 ongeveer 1.100 woningen te bouwen. Om deze ambitie te realiseren worden braakliggende gronden en gebouwen, die hun huidige functie verliezen, herontwikkeld. Hiermee levert de gemeente Smallingerland een belangrijke bijdrage aan de woningmarkt die onder hoogspanning staat door de toenemende vraag naar betaalbare (huur)woningen.