Nieuwe raadsvergadering op dinsdag 13 september

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 13 september vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 13 september a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda Ronde Tafel locatie Raadzaal 19.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen herziene beleidsnota "Verruimen begrip Huishouden 2022"
 4. Raadsrapportage Grote Projecten
 5. Reglement van Orde 6. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meld u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat / Het Besluit

 1. Opening 
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda 
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten 
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Fiifhoeke 12 te Nijega
 7. Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Adenium 
 8. Sluiting

De vergadering is live te volgen via onze website of via Smelne FM.