Nieuw wandelpad in Drachtstercompagnie

Dit weekend opende wethouder Felix van Beek het nieuwe wandelpad van ongeveer 1 km tussen de Siktaris Eringawyk en de Klamersreed bij Drachtstercompagnie. Enthousiaste inwoners legden het wandelpad zelf aan in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland, studenten van ROC Friese Poort, Rabobank, Plaatselijk Belang , groencommissie Doarp yn it Grien en gemeente Smallingerland. Al eerder werden nieuwe bomen, hagen en bijvriendelijke bollenmengsels en vlinder-vriendelijke heesters geplant. 

Drachtstercompagnie is na De Tike en Oudega het derde 'Doarp yn it Grien'. De Wilgen en Opeinde hebben op dit moment plannen in voorbereiding.