Negatief zwemadvies De Leien in Rottevalle

Voor zwemlocatie De Leien in Rottevalle in de gemeente Smallingerland geldt een negatief zwemadvies. Na testen blijkt dat er meer bacteriën in het water zitten dan de norm is, en is de kans op gezondheidsklachten daar te hoog. Er geldt sinds 9 juli 2021 een negatief zwemadvies. Deze is ingesteld door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) namens de provincie Fryslân. Bij de zwemlocatie wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

Kijk voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voor iOS of Android. Liever bellen of e-mailen:

De zwemwatertelefoon van de provincie Fryslân: 058 292 56 50 of zwemwater@fryslan.nl, voor specifieke vragen.