Militaire oefening dichtbij Smallingerland 27 t/m 29 juni

Militairen van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) zullen van 27 tot en met 29 juni 2023 oefenen in de buurt van Meppel, Akkrum, Drachten, Assen en Hoogeveen. De militairen zullen voornamelijk oefenen op het militaire oefenterrein bij Havelte, maar zullen ook verschillende zaken buiten het terrein beoefenen. Hierbij gaat het om verplaatsingen met de voertuigen en het uitvoeren van verkenningen van routes en objecten.

22 deelnemers

Het aantal deelnemers aan deze oefening bedraagt ongeveer 22 personen en er zullen zes Fennek en drie VW Amarok voertuigen aanwezig zijn. De militairen zullen opereren in ploegen van twee voertuigen met elk drie personen aan boord en zullen zich bewapend door het gebied verplaatsen. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het militaire oefenterrein.

Verkennen te voet

Objecten zoals bruggen, viaducten of kruispunten worden te voet verkend. De verkenners parkeren dan hun voertuig en verkennen objecten lopend. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

Overlast voorkomen

De militairen zullen in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen. Als niet-openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, zullen we militairen eerst toestemming vragen aan de eigenaar. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan derden te voorkomen.