Militaire oefening dicht bij Smallingerland van 24 t/m 26 januari

Van 24 t/m 26 januari is er een militaire oefening in de buurt van gemeente Smallingerland. Het gaat om een oefening in het gebied tussen Meppel, Akkrum, Drachten en Assen.

Verkenners

Defensie traint in deze periode hun groepen verkenners. Daarbij worden verplaatsingen met voortuigen geoefend, maar ook verplaatsingen te voet en het verkennen van routes en objecten. De activiteiten vinden plaats tussen 08.00 en 20.00 uur. Er wordt gebruik gemaakt van het militaire oefenterrein bij Havelte.

Openbare wegen en paden

In principe maken de militairen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Mochten ze toch particuliere wegen of terreinen willen gebruiken, dan vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaar. Ook doen ze er alles aan om overlast te voorkomen en maken ze geen gebruik van oefenmunitie buiten het militaire oefenterrein.

Contact bij schade

Mocht er schade zijn ontstaan door de oefening, dan kunt u dit melden onder vermelding van zo veel mogelijk gegevens, zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, etc. Contactgegevens zijn als volgt:

MilitaireOefeningKaart

Het gebied waar binnen wordt geoefend door Defensie.