Zes lintjes uitgereikt in Smallingerland tijdens Lintjesregen 2023

Op woensdagochtend 26 april 2023 vond in de Gemeente Smallingerland de officiële uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen plaats in de centrale hal van het gemeentehuis in Drachten. Vier inwoners van de gemeente werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Joke Bosma-Nijboer

Een van de gedecoreerden was Joke (Joukje Freerkje) Bosma-Nijboer uit Drachtstercompagnie, die benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Joke Bosma-Nijboer heeft zich de afgelopen 50 jaar wekelijks ingezet voor Stichting Pypskoft, een organisatie die diverse activiteiten organiseerde voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel. Sinds 1 maart 2022 is de Stichting opgeheven wegens een tekort aan vrijwilligers.

Mevrouw Bosma-Nijboer begon haar vrijwilligerswerk als stagiaire bij Clubwerk, Geestelijke Gehandicapten in Drachten, de voorloper van Stichting Pypskoft. Ze heeft talloze uitjes en activiteiten georganiseerd, van theaterbezoeken tot knutseldagen en boottochten. Na het stoppen van Stichting Pypskoft is mevrouw Bosma-Nijboer bloemstukken gaan maken voor de Protestantse Kerk om betekenisvol te blijven voor de maatschappij.

Bertus Nijsingh 

Ook de Bertus Nijsingh uit Drachten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bertus Nijsingh is van 1995 tot en met 2021 vrijwillig bestuurslid geweest van de Stichting Kinderboerderij en Natuur en Milieu Educatief centrum De Naturij in Drachten, waar hij niet alleen bestuurlijk, maar ook in de dagelijkse uitvoering van grote betekenis is geweest.

Daarnaast heeft hij in 1995 de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (S.V.S.) opgericht, waar werklozen werden geselecteerd om als stadswachten toezicht te houden. De heer Nijsingh heeft jarenlang als secretaris alle directe dagelijkse contacten met betrekking tot de S.V.S. onderhouden en afgehandeld. 

Abraham Postmus

Abraham Postmus uit Drachten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij Voetbalvereniging Drachtster Boys en zijn inzet voor de supportersvereniging en het wedstrijdsecretariaat. Postmus is al sinds 1980 als vrijwilliger betrokken bij de voetbalvereniging en heeft diverse functies vervuld, zoals jeugdtrainer, leider, scheidsrechter en coördinator. Naast zijn vrijwilligerswerk is Postmus al 31 jaar mantelzorger voor zijn moeder, dochter en zoon.

Siebe Huizenga

Daarnaast is ook Siebe Huizenga uit Drachten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de sportvisserij en zijn 33-jarige voorzitterschap bij Hengelsportvereniging Voorwaarts. Huizenga was decennialang het boegbeeld en de (beleids)bepalend persoon voor de vereniging en heeft zich ingezet voor diverse werkzaamheden, zoals het leidinggeven aan het bestuur, het zorgen voor een juiste ledenadministratie en het optreden als vertegenwoordiger namens de vereniging tijdens regiovergaderingen. Ook heeft hij aan de basis gestaan van de vorming van Fisk en Wetter, het regionale gedeelte in het landelijke visblad.

Barend Johan Potjer

Barend Johan Potjer, woonachtig in Drachten, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich sinds 1976 wekelijks ingezet als maatschappelijk en politiek betrokken persoon bij verschillende organisaties, waaronder als raadslid, bestuurslid, afdelingsvoorzitter en penningmeester.

Daarnaast is hij sinds 1984 actief als lid van de Rotaryclub Drachten, waar hij diverse functies heeft bekleed, waaronder voorzitter en lid van de commissie ter bevordering van de contacten tussen de jeugd van de leden van de club en de Duitse zusterclub RC Arnsberg.

Potjer is al meer dan 50 jaar lid van de VVD en heeft in verschillende lokale afdelingen als bestuurslid en voorzitter gefungeerd. Tussen 2002 en 2010 was hij lijsttrekker en fractievoorzitter voor de VVD in Smallingerland en momenteel is hij nog steeds betrokken bij de lokale politiek als fractie-assistent.

Jan IJsbrandy

De heer Jan IJsbrandy is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor verschillende organisaties en evenementen in de regio, waaronder Stichting Ús Blau Hiem en ondernemersvereniging Ha&Ie.

Hij was daarnaast 25 jaar lang dé Sinterklaas in Drachten. Deze benoeming is een welverdiende erkenning voor zijn toewijding en inzet als vrijwilliger. 

Lintjesregen2023

Van links naar rechts: Abraham Postmus, Siebe Huizenga, Barend Potjer, burgemeester Jan Rijpstra, Bertus Nijsingh, Jan IJsbrandy en Joke Bosma-Nijboer. Foto: Sieta Stel.