Meer energiecoaches actief in de gemeente Smallingerland

Er zijn meer vrijwillige energiecoaches actief in de gemeente Smallingerland. Het aantal is bijna verdubbeld, van zes naar elf. Dit komt onder andere door de hogere energieprijzen, waardoor de vraag naar coaching groter is.

Inzicht krijgen

Energiecoaches helpt mensen inzicht krijgen in hun energieverbruik en om de eerste stappen te zetten om energie te besparen. Coaches doen hiervoor een opleiding en krijgen een certificaat. Voordat ze aan de slag gaan, ondertekenen ze eerst een contract.

Tips

De energiecoach geeft tips om te besparen op gas, elektriciteit en water. Ook kan de coach inzicht geven in energieverbruik in en rondom je woning. Dat kan bijvoorbeeld met een warmtebeeldcamera: daarmee kun je zien waar geld kan worden bespaard door te isoleren. De coach richt zich op kleine besparende maatregelen, niet op bouwkundige aanpassingen.

Aanpak energiearmoede

Energiecoaches hebben een fundamentele rol in de aanpak van energiearmoede in de gemeente Smallingerland. Ze komen op verzoek van inwoners langs om te adviseren op energiegebied. Ook zullen de coaches de komende tijd proactief de wijken intrekken om hun ondersteuning onder de aandacht te brengen. Ze werken hierin nauw samen met de gemeente en woningcorporaties Accolade en WoonFriesland.

Wil je een afspraak maken met een energiecoach? Dat kan hier. Afspraken zijn gratis en kunnen zowel fysiek als digitaal.