Lokaal sportakkoord Smallingerland uit de startblokken

Sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties waren woensdagavond 29 januari in het gemeentehuis bij de startbijeenkomst van het lokaal sportakkoord. Ambitie: een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners. Deze ambitie sluit aan bij de titel die Smallingerland dit jaar draagt: European City of Sport 2020.  

Smallingerland wil graag de lokale sport versterken. Ook wil zij sterkere verbindingen tussen sport en bijvoorbeeld het onderwijs en het sociaal domein. Het uiteindelijk doel is om tot een actieplan te komen waar alle betrokken partijen uitvoering aan geven. 

Het lokale sport- en beweegakkoord is uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, ondertekend door minister Bruins in 2018. Iedereen mag plezier in sport hebben, welke leeftijd, sociale positie of lichamelijke conditie je ook hebt. 

Met een lokaal akkoord komt Smallingerland in aanmerking voor een budget voor de uitvoering. Dit kunnen we besteden aan een of meer thema's. zoals Inclusief sport en bewegen, duurzame sportinfrastructuur en vitale sport en beweegaanbieders. 

Nu de basis is gelegd, werken de deelnemers van de startbijeenkomst de plannen verder uit in 2 vervolgbijeenkomsten. Begin april kan het akkoord dan getekend worden. Belangstelling? Deelnemen kan via sport@smallingerland.nl