Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Dijkstra-Elgersma

Mevrouw Loek Dijkstra-Elgersma uit Drachten is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Pieter van der Zwan speldde haar donderdag het lintje op.

Actief op verschillende fronten

Al 26 jaar is mevrouw Dijkstra-Elgersma vrijwilligster bij Humanitas. In 1995 startte ze haar werkzaamheden voor de stichting. Het begon met het regelen van de kindervakantieweken in Smallingerland en Opsterland en het lid zijn van de bezoekgroep van beide gemeenten. In 1999 werd mevrouw daarnaast penningmeester van Humanitas Smallingerland-Opsterland en kwam het regelen van de jaarlijkse Sinterklaasactie erbij.

'Veel dank!'

Enthousiast, nauwkeurig en gewetensvol. Zo wordt mevrouw Dijkstra-Elgersma omschreven door Humanitas. Mevrouw stopt binnenkort met haar werkzaamheden. Voor de stichting een mooi moment om haar op deze manier in het zonnetje te zetten. De stichting is haar 'veel dank verschuldigd voor haar ontelbare activiteiten'. De gedecoreerde blijft er zelf nuchter onder en ziet het als 'een verplichting die hoort bij het mens zijn'. Mevrouw Dijkstra-Elgersma; van harte met uw Koninklijke onderscheiding!