Kandidaatstelling politieke partijen

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt degene die de kandidatenlijst inlevert hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt deze persoon nog 2 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen.

Ter inzage

Na de zitting ligt het proces verbaal en de bijlagen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Inzien kan tot en met 4 februari 2022.

Openbare zitting Centraal stembureau vrijdag 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het centraal stembureau plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.
De geldende coronamaatregelen bepalen hoe belangstellenden deze zitting kunnen bijwonen. 

Het Centraal Stembureau stelt tijdens deze zitting vast:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • de nummering van de kandidatenlijsten.