Inzameling kerstbomen 2021

Je kunt je kerstboom op 6 of 7 januari inleveren bij een aantal scholen en verenigingen. Kerstbomen kunnen niet in de groene container. Door de hars zijn de kerstbomen niet geschikt om te composteren. We zamelen ze daarom apart in, zodat de bomen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Je kunt je boom ook inleveren tot en met 15 januari bij het ecostation aan De Hemmen. 

Goed voor milieu en clubkas

Scholen en verenigingen die meedoen, krijgen € 0,75 per ingeleverde boom. Lever daarom zoveel mogelijk bomen in. Je helpt zo het milieu en spekt de clubkas van de plaatselijke school of vereniging!

Inzameldata en locaties

Woensdag 6  januari 2021

 • OBS Meander, parkeerterrein aan de achterkant van fietsenzaak De Drait (aan kant Dollard)
  08.30 - 14.00 uur
   
 • OBS De Tweespan, De Trisken, Melkkelder, parkeerterrein bij De Skammel
  09.00 - 14.30 uur
   
 • OBS De Tweespan, Himsterhout, veld aan het Grasland bij brievenbus 
  09.00 - 14.30 uur
   
 • St Lukas School, Pier Panderstraat 3 Drachten (op de groenstrook – voor aan de weg) tussen school en de kerk
  09.00 - 15.00 uur
   
 • OBS De Swetten, Kuiperssingel 1 Drachten (bij de ingang van de school, net achter de heg)
  09.00 - 10.00 uur
   
 • Stichting dierenparkje Us Pompeblêd, grasveld bij het bankje van het Haersmaplein)
  10.00 - 15.00 uur


Donderdag 7 januari 2021

 • OBS Meander, parkeerterrein aan de achterkant van fietsenzaak De Drait (aan Dollard kant)
  08.30 - 14.00 uur
   
 • AC de Wouden, links van het fietspad naar De Morra (zie bord)
  09.00 - 14.00 uur
   
 • St Lukas School, Pier Panderstraat 3 Drachten (op de groenstrook – voor aan de weg) tussen school en de kerk
  09.00 - 15.00 uur
   
 • Stichting dierenparkje Us Pompeblêd, grasveld bij het bankje van het Van Haersmaplein
  10.00 - 15.00 uur

Afwijkende inzameldag Rottevalle

De gezamenlijke scholen in Rottevalle hebben een afwijkende inzameldag. Zie de aankondigingen in het dorp.  

Geen inzamelplek in jouw dorp of wijk

In de wijken/dorpen waar geen school of vereniging de kerstbomen inzamelt, staan de medewerkers van de gemeente klaar om je boom in ontvangst nemen:

Woensdag 6 januari 2021        

 • Drachtstercompagnie, bij parkeerterrein sportvelden
  10.00  - 10.30 uur
 • Oudega, bij Multi Functioneel Centrum
  10.00  - 10.30 uur
 • De Wiken, bij parkeerplaats Brede School Middelwijk 
  10.00  - 11.00 uur
 • De Veenhoop / Goëngahuizen, bij school 
  10.00  - 10.30 uur
 • De Bouwen bij MFC de Bouwen
  10.00  - 11.00 uur
 • Burmania en Vrijburgh, bij kunstwerk (boom) in Burmania
  10.00  - 10.30 uur
 • De Sanding/ De Wilgen / Smalle Ee, bij garage        
  11.00  - 11.30 uur
 • De Tike, bij het dorpshuis
  11.00  - 11.30 uur
 • De Venen / Driehoek, bij grasveld bij de Slag nabij school 
  13.00  - 14.00 uur
 • Opeinde, bij ingang sportveld
  13.00  - 13.30 uur
 • Folgeren, bij parkeerterrein gymlokaal
  13.00 - 14.00 uur

Donderdag 7  januari 2021        

 • Houtzaagmolen / Moleneind        
  10.00  - 11.00 uur
 • Nijega, op hoek Kilometerwei / Swartewei 
  10.00  - 10.30 uur
 • Centrum en de Singels op Kiryat Onoplein
  10.00  - 11.00 uur
 • Kruising Waterlelie / Kalmoes         
  10.00  - 10.30 uur
 • Boornbergum, bij 't Bynt
  13.00 - 13.30 uur
 • Drachtstervaart, bij speelplek K. Schwittertstraat        
  13.00  -14.00 
 • Houtigehage, bij dorpshuis de Huchte 
  14.00  - 14.30 uur