Installatie nieuwe raad in vergadering op 30 maart

De nieuwe gemeenteraad wordt in een bijzondere vergadering op woensdag 30 maart geïnstalleerd. De vergadering begint om 19.00 uur. De publieke tribune is open. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de benoemde raadsleden te feliciteren. U kunt ook meekijken vanuit huis.

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat en Het Besluit

Raadzaal, 19.00 uur

  1. Opening
  2. Installatie nieuwe raad
  3. Vaststellen agenda
  4. Benoeming en beëdiging fractievertegenwoordigers
  5. Sluiting