Innovatieve aanpak Japanse duizendknoop

Japanse Duizendknoop: een lokale uitdaging met innovatieve oplossingen

De Japanse duizendknoop is een groot probleem in veel Europese landen, waaronder Nederland. Ongeveer honderd jaar geleden werd de plant als sierplant in Nederland geïntroduceerd. Hoewel de plant niet giftig is, verspreidt ze zich snel, verdringt ze inheemse plantensoorten en heeft daardoor een negatief effect op de biodiversiteit. Bovendien kan de krachtige groei van de wortelstokken schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, rioleringen en funderingen van gebouwen.

Bestrijding

We hebben momenteel de meeste groeilocaties van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht. Bij een nieuwe melding controleren we of de locatie al bekend is. Zo niet, dan zetten we de locatie op de kaart en bepalen we de aanpak. Afhankelijk van de mogelijke schade kiezen we de bestrijdingsmethode. Vaak bestrijden we de plant niet onmiddellijk op de gemelde locatie.

Binnen de gemeente Smallingerland passen we op enkele locaties elektrocutie toe om de plant te bestrijden. Hierbij wordt een stroomlans van 3000 volt door de plant geleid, waardoor de plant van binnenuit verbrandt. Na de behandeling verschijnen er weer nieuwe stengels, maar door deze behandeling meerdere keren per jaar te herhalen, raakt de plant uitgeput en sterft uiteindelijk af.

Innovatie

Gemeente Smallingerland volgt de ontwikkelingen in de bestrijding van de Japanse duizendknoop op de voet. In het kader van de aanleg van Park Suyderwijck (Maartenswoude), waar ook Japanse duizendknoop aanwezig is die we willen verwijderen, heeft Weed Free Service BV een pilot uitgevoerd. Deze unieke en effectieve methode is een primeur voor ons.

In samenwerking met Weed Free Service B.V., Duizendknoop Bestrijding Nederland en de Exotenwacht hebben we een innovatieve techniek toegepast die vergelijkbaar is met een soort ondergrondse "vloerverwarming", maar dan door bevriezing. Hierbij worden koelleidingen horizontaal in de bodem ingegraven om een haard van Japanse duizendknoop effectief te bevriezen en te elimineren. Deze methode biedt een duurzame en definitieve oplossing voor het bestrijden van grote haarden van deze invasieve plant, vooral op moeilijk bereikbare locaties zoals dijken, bermen, onverharde paden en tussen vangrails.

We kijken uit naar de positieve impact die deze nieuwe methode zal hebben op het behoud van onze lokale natuur en het beheer van invasieve soorten.

Japanse duizendknoop
Zo ziet de Japanse duizendknoop eruit.