Inloopavond 12 juni 'Groen en water' Veenscheiding

In 2018 startten we met het project de Gezonde Buurt in De Venen. Samen met inwoners in de wijk zijn al een aantal ideeën opgehaald. We kozen locaties in de wijk waar de Gezonde Buurt aan De Venen een bijdrage zou kunnen leveren. Eén zo'n locatie is het terrein aan de Veenscheiding. Daar kunnen we met meer natuurlijke elementen zoals water en groen een verandering aanbrengen.

Het idee is om het gebied  te beplanten om zo de biodiversiteit te vergroten. We willen de bestaande sloot/vijver verlengen, waardoor er meer ruimte komt voor waterberging. Hierdoor kunnen we wateroverlast voorkomen. Verder is het idee om deze maatregelen zoveel mogelijk te combineren met beweeg- en speelmogelijkheden.

Ideeën bespreken en uitwerken

We zouden graag de huidige ideeën met de direct omwonenden van de Veenscheiding bespreken en verder uit willen werken. U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op woensdag 12 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de ISK-school aan het Zetveld 38 te Drachten.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u de schetsen en ideeën die er nu liggen bekijken en uw wensen aangeven. Er zijn dan medewerkers van de gemeente om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast horen we graag van u of u aanvullende ideeën hebt die wij mee kunnen nemen in het plan.

Over Project Gezonde Buurt

In een gezonde buurt is genoeg ruimte voor spelen, ontmoeten, bewegen en groen. De organisaties Jantje Beton, IVN natuureducatie en de gemeente werken samen met inwoners aan meer gezonde buurten. De duur van het project is 2 jaar.