Ingelaste raadsvergadering donderdag 26 september 2019

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op donderdag 26 september vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis van Drachten. Het Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Drachten– Tussendiepen en Noorderhogeweg staat dan op de agenda.

De bijbehorende stukken kunt u vinden op de website smallingerland.raadsinformatie.nl