Informatietafel in Drachtster Broekbos onthuld

Op maandag 28 november onthulden Maria le Roy (wethouder gemeente Smallingerland) en Annet van der Hoek (bestuurder Wetterskip Fryslân) een informatietafel bij het Broekbos in Drachten. De tafel geeft informatie over de ontwikkeling van het bos en het klimaat.

Het Broekbos

Het Broekbos ligt tussen de Lauwers en de wijk De Trisken en is een nieuwe vorm van waterberging. Het project is onderdeel van het waterplan van de gemeente Smallingerland. Het Broekbos en de informatietafel zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland.

Geschikt als waterberging

Het Broekbos is een van nature lager gelegen nat gebied. Daarom is het zeer geschikt als waterberging. Dat is belangrijk omdat klimaatverandering vraagt om meer waterberging. Vaak doet de gemeente aan waterberging door sloten of vijvers te graven, maar nu wordt het Broekbos hiervoor gebruikt.

Het Broekbos verandert continu

Om er voor te zorgen dat het Broekbos zich kan ontwikkelen, is op een aantal plekken naast het riviertje De Drait grond afgegraven en zijn diepere plekken aangelegd. De natuur krijgt alle ruimte, zonder natuurbeheer van de gemeente. De samenstelling en het aanbeeld van het bos zal daardoor continu veranderen. De informatietafel laat daarbij zien welke stadia het Broekbos kan doorlopen.

InformatietafelDrachtsterBroekbos

Op de afbeelding geeft de groene ster de locatie van de informatietafel aan. Bij de paarse ster is een parkeerplek.