Hoger risico op natuurbrand door droogte, fase 2

In de regio Fryslân geldt voor risico op natuurbranden op dit moment Fase 2: Extra Alert

Extra Alert

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Meer informatie over actuele situatie

Kijk voor actuele informatie op natuurbrandrisico.nl.