Hoe veilig is onze gemeente? Geef uw mening!

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? Wij horen graag uw mening. Daarom doen wij onderzoek naar de veiligheid in uw buurt. Dit doen wij met de Veiligheidsmonitor. 

Veiligheidsmonitor 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en buurtproblemen. Ook wordt gekeken naar het optreden van de gemeente en politie bij u in de buurt. In onze gemeente zijn willekeurig vierhonderd inwoners geselecteerd voor het onderzoek. Bent u geselecteerd? Dan ontvangt u tussen 22 augustus en 25 augustus 2023 per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2023. Doet u mee? 

Beter beleid

Wij gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek bij het maken van beter beleid voor veiligere buurten. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Burgemeester Jan Rijpstra: "Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van wat onze inwoners van de veiligheid in onze gemeente vinden. Dit kan alleen met hoge deelname. Doe mee en vul de enquête in als deze bij u in de bus valt. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen we ons beleid aanpassen zodat we een veiliger Smallingerland krijgen".   

Jeugdoverlast

De laatste jaren is een beeld ontstaan dat er veel jeugdoverlast is in onze gemeente. Met de Veiligheidsmonitor kijken we of dit beeld juist is. Ook kunnen we met de uitkomsten het welzijn van de jeugd versterken en beter samenwerken met inwoners en andere instanties. "Het is belangrijk te weten of die overlast er is en waar dit dan is. Met dit onderzoek kunnen we de overlastplekken nog beter in kaart brengen. Zo kunnen we gerichter werken aan een oplossing en in contact komen en blijven met onze inwoners", aldus Rijpstra. 

Resultaten

Het onderzoek begint eind augustus 2023. Deelname aan het onderzoek kan online. Het onderzoek is in de afgelopen jaren al in meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Video

Bekijk de video over de Veiligheidsmonitor hieronder: