Hoe is het om in Smallingerland te wonen?

De gemeente hoort het graag van alle inwoners.

Het college van B&W heeft ambitieuze plannen voor woningbouw in Smallingerland. Om deze plannen goed vorm te geven, hebben we actueel inzicht nodig in de woningmarkt van Drachten en de omliggende dorpen. Daarom willen we graag weten hoe onze inwoners Smallingerland als woongemeente ervaren en welke woonwensen ze hebben. Welke soorten woningen moeten we bijbouwen? Voor wie moeten we deze woningen realiseren? U kunt ons helpen door het invullen van de enquête.

Doe mee met de enquête

Door onze enquête in te vullen kunt u de gemeente helpen bij het maken van belangrijke keuzes over de woonomgeving en toekomstige woningbouw in Smallingerland. De enquête kunt u tot 8 juli invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten. De door u ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt.

Naar de enquête

Hoe verder?

De gemeente organiseert op 11 juli de ‘Dag van het Wonen’. Daar worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en verder besproken. 

Wilt u hierover meepraten? In de enquête kunt u zich aanmelden voor de avondbijeenkomst op 11 juli. De gemeente praat de komende tijd ook met makelaars, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en dorpsbelangenverenigingen over de toekomst van het wonen in Smallingerland. Na de zomer presenteert de gemeente de eindresultaten van het onderzoek.