Heropening zitting centraal stembureau om 19.00 uur

Op maandag 21 maart wordt om 19.00 uur de openbare zitting van het Centraal Stembureau heropend in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bekendgemaakt.

De zitting volgen

U kunt de zitting bijwonen in het gemeentehuis. Ook is de zitting digitaal te volgen via deze link